28 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Kerkdienst van zondag 24 januari 2021

De kerkdienst uitzending van Met Het Oog Op Zondag (M.H.O.O.Z.) komt vanuit de Jeruzalemkerkgemeente te Zwolle.

Voorganger in deze dienst is Ds. G.J. Codée.
De schriftlezing komt uit Markus 8 de verzen 10 tot en met 26. De thema die centraal staat in de verkondiging is: “Zien wij Jezus?”

De slotzang is Psalm 27 de verzen 2 en 7 uit de Nieuwe Berijming.

De kerkdienst vond plaats op zondag 24 januari 2021 om 09.30 uur.