30 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Kerkdienst van zondag 21 februari 2021 (2e lijdenszondag)

De kerkdienst vanavond komt uit de Koningskerk te Zwolle. De gemeente van de Koningskerk maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) Zwolle-Zuid.

Voorganger in deze dienst is: Ronald van Ommen.

De schriftlezing komt in deze dienst uit: Markus 1: 1-15. En het thema van de verkondiging is: “Ik leef niet van brood alleen, maar ook van Jezus’ standvastigheid”.

Het slotlied in deze dienst is: Sela – “Heel uw koninkrijk”

Deze dienst is gehouden op zondag 21 februari 2021 (2e lijdenszondag) om 9.30 uur.

Het team van Met Het Oog Op Zondag wenst u een gezegende dienst toe.

Voorlopig geen uitzendingen Met Het Oog Op Zondag

Op onze website mhooz.nl, kunt u lezen waarom wij voorlopig niet kunnen uitzenden. We hopen spoedig de uitzending te kunnen voortzetten wanneer dat weer kan en mag. Natuurlijk kunt u dan weer op diezelfde website terecht om een verzoek voor uzelf of voor een ander aan te vragen of om informatie over ons programma te lezen.

Tot snel!
Het hele team van Met Het Oog Op Zondag.