29 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Kerkdienst van zondag 1 augustus 2021

De kerkdienst van vanavond komt uit Koningskerk te Zwolle. Deze dienst wordt er een gezamenlijke zomerdienst gehouden in samenwerking met alle gemeentes van de GKv en de NGK in Zwolle.

Voorganger in deze dienst is: Ds. G.J. Klapwijk.

De schriftlezingen komen in deze dienst uit: Mattheüs 25: 1-13.

Thema van de verkondiging is: Bruidegom Jezus wil graag dat je erbij bent op Zijn feest!.

Het slotlied in deze dienst is: Opwekking 807 “In mijn twijfels, mijn verdriet”.

Deze dienst is gehouden op zondag 1 augustus 2021 om 10.00 uur.

Het team van Met Het Oog Op Zondag wenst u een gezegende dienst toe.