25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Kerkdienst uitzending van zondag 7 maart 2021

De kerkdienst van vanavond komt uit de Ichthuskerk te Zwolle. De gemeente van de Ichthuskerk maakt deel uit van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zwolle-Berkum.

Voorganger in deze dienst is: Peter Bareman.

De schriftlezing komt in deze dienst uit: 2 Koningen 22 en 23. En het thema van de verkondiging is: “De Bijbel onder het stof, de Bijbel is Gods Waarheid die Hij ons heeft gegeven”.

Het slotlied in deze dienst is: Gereformeerde Kerkboek Gezang 139: 1 en 3 “Wij loven U, o God, belijden U als Heer”

Deze dienst is gehouden op zondag 28 februari 2021 (3e lijdenszondag) om 09.30 uur.

Het team van Met Het Oog Op Zondag wenst u een gezegende dienst toe.

Voorlopig geen uitzendingen Met Het Oog Op Zondag

Op onze website mhooz.nl, kunt u lezen waarom wij voorlopig niet kunnen uitzenden. We hopen spoedig de uitzending te kunnen voortzetten wanneer dat weer kan en mag. Natuurlijk kunt u dan weer op diezelfde website terecht om een verzoek voor uzelf of voor een ander aan te vragen of om informatie over ons programma te lezen.

Tot snel!
Het hele team van Met Het Oog Op Zondag.