25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

De kerkdienst op Radio Zwolle 05-06-2022 vanaf 19:00 uur

Gemeente:
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zwolle-West

Kerkgebouw:
De Fontein te Zwolle

Voorgangers:
Ds. S. van der Lugt

Schriftlezingen:
Handelingen 2: 1-5
Johannes 2: 23-3: 13

Thema preek:
Opnieuw geboren? Dan ben je net als de wind!

Slotlied:
“Mijn hulp is van U Heer”

Datum: Aanvang:
5-6-2022 09.00 uur