28 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Zwolse Omgevingsvisie


Bron: #GemeenteZwolle

ZWOLLE- Zwolse Omgevingsvisie: We houden van wat Zwolle Zwolle maakt


“We houden van Zwolle, de stad en het buitengebied”. Dat werd duidelijk tijdens de Tour de Zwolle, 122 zienswijzen en alle gesprekken met Zwollenaren over de Omgevingsvisie: ‘Mijn Zwolle van morgen 2030.’


Op basis van alle inbreng is de visie ten opzichte van het ontwerp aangepast en aangevuld. Meer aandacht voor de kwaliteit van leven is één van de grote, belangrijke punten die het college uit de gesprekken met de stad meeneemt in de Omgevingsvisie. Nu stelt het college van B&W de gemeenteraad voor de Omgevingsvisie vast te stellen.


Waarschijnlijk zal de gemeenteraad na de zomervakantie de Omgevingsvisie bespreken en hierover een besluit nemen.
lees verder op #GemeenteZwolle