25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Zwolle Zonder Afval


Bron: #GemeenteZwolle


ZWOLLE- De gemeente Zwolle wil een gezonde, veilige én schone leefomgeving bieden aan inwoners. We werken aan een duurzame en circulaire samenleving. Dit bereiken we alleen door slimmer en zuiniger om te gaan met onze natuurlijke grondstoffen.


Afval bestaat voor een groot deel uit materiaal dat we kunnen recyclen of hergebruiken voor het maken van nieuwe producten.
In Zwolle vinden we het daarom belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid hebben hun afval en grondstoffen goed en makkelijk te scheiden. Bij uw huis, op logische plekken in de wijk of bij het milieubrengstation van ROVA.


De afgelopen jaren zijn daarvoor al vele voorzieningen getroffen en daar blijven we met onze afvalinzamelaar ROVA verbeteringen in doorvoeren.
Samen met de inwoners van Zwolle hebben we de afgelopen jaren al flinke stappen gezet om te zorgen voor minder restafval (van bijna 230 kilo naar 180 kilo per inwoner, per jaar). Voor de komende jaren is het doel om uit te komen op maximaal 100 kilo.


Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken en qua restafval zo dicht mogelijk bij de nul uitkomen. Kortom: we zijn op weg naar een Zwolle zonder afval.


Vanaf 1 januari 2022 gaat de gemeente het Zwols belonen invoeren, een prijsprikkel op het scheiden van afval. Het idee van Zwols belonen is dat inwoners die hun grondstoffen goed scheiden en minder restafval aanbieden worden beloond. Inwoners die veel restafval aanbieden, gaan bijbetalen.