25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Zwolle wil dementievriendelijke gemeente zijn


Bron:#GemeenteZwolle


ZWOLLE- Zwolle wil dementievriendelijke gemeente zijn.
Meer aandacht voor de ondersteuning van de groeiende groep Zwolse ouderen die de komende jaren te maken krijgt met dementie is nodig om te zorgen dat deze ouderen zo lang mogelijk veilig in hun eigen huis en omgeving kunnen blijven wonen.


Daarom hebben burgemeester en wethouders een plan van aanpak gemaakt. Speerpunten daarin zijn bewustwording en begrip voor deze groep Zwollenaren in de samenleving, kennis en expertise in zorg en dienstverlening, voorzieningen en ondersteuning voor ouderen met dementie en voor hun mantelzorgers en voorzieningen in de buitenruimte.
Op dit moment zijn er naar schatting al 1700 Zwollenaren met dementie en dat aantal zal de komende jaren verder groeien naar rond de 2400 mensen in 2030. Naar schatting 70% van hen woont thuis en wordt verzorgd door naaste familie of anderen in hun omgeving. Deze mantelzorgers worden vaak zwaar belast.


B en W stellen de gemeenteraad voor om in te zetten op een aantal speerpunten. Het begint met het vergroten van kennis over dementie in de Zwolse samenleving en het leren omgaan met dementie. Hoe herken je iemand met dementie en wat kun je doen voor zo iemand? Maar ook voor medewerkers en vrijwilligers in de zorg is het belangrijk dat ze tijdig signalen herkennen en kennis hebben over de ziekte en de gevolgen.

Samen met de klankbordgroep zullen WijZ en ZwolleDoet! het plan van aanpak verder uitwerken in een werkplan.
Lees verder op website #GemeenteZwolle