2 juli 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Zwolle krijgt misschien een voedselbos


Bron: #gemeenteZwolle
ZWOLLE- Misschien krijgt Zwolle in de toekomst een voedselbos.
Het college heeft het voornemen om een intentieovereenkomst met de initiatiefnemer van het voedselbos aan te gaan. Tijdens de intentieperiode van ongeveer een half jaar gaat de initiatiefnemer aan de slag met een aantal belangrijke zaken, zoals de financiële haalbaarheid, de continuïteit en het draagvlak in de stad.


Daarna neemt het college een besluit.
De initiatiefnemer wil graag een voedselbos in Zwolle aanleggen. Een voedselbos is een bos waar planten, bomen en struiken groeien waarvan je kunt eten. Bijvoorbeeld fruit en noten. Om het bos te kunnen maken, wil de initiatiefnemer graag grond in Spoolde van de gemeente huren.

In de intentieovereenkomst worden afspraken gemaakt over de stappen die de initiatiefnemer de komende maanden moet zetten, zoals de financiën en welke onderzoeken nog moeten worden gedaan.
De wijkvereniging van Spoolde heeft namelijk de wens om samen met inwoners van Spoolde te werken aan een gebiedsplan waarin het initiatief van een voedselbos een plek kan krijgen.
De intentieperiode duurt ongeveer een half jaar. Hierna wordt besloten of de gemeente voor de komende 20 jaar een overeenkomst met de initiatiefnemer gaat sluiten.

https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/wijken/spoolde/uitgelicht/zwolle-krijgt-misschien-een-voedselbos