28 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Zwemmen bij de Twistvlietbrug


Bron: #StadshagenNieuws #GemeenteZwolle

ZWOLLE/STADSHAGEN- Het zwemmen in de omgeving van de Twistvlietbrug is erg gevaarlijk.
Scheepvaartverkeer en een sterke stroming maken het zwemmen op deze plek langs het Zwarte Water onveilig.

Er geldt dan ook een zwemverbod. Ondanks dit verbod wordt er op warme zomerdagen toch nog vaak gezwommen en wordt de brug gebruikt als klimattractie om vanaf te springen.

De gemeente Zwolle en politie IJsselland houden om die reden deze zomer extra toezicht houden, en handhaven op het zwemverbod bij de Twistvlietbrug.Overtreders riskeren een boete van 150 euro.
In het Zwarte Water varen veel vrachtschepen en plezierbootjes. Door de onderstroom kan men onder het schip gezogen worden. Ook heeft de schipper nauwelijks zicht op een zwemmer in de buurt van het schip.

Zeker rondom de Twistvlietbrug is de situatie op het water erg onoverzichtelijk. Een schip kan niet zomaar uitwijken of vaart minderen en plezierbootjes gaan vaak hard en worden niet altijd bestuurd door ervaren personen.
De stroming en draaikolken in rivieren zijn vaak zo sterk dat er niet tegenop te zwemmen is. Dit geldt ook voor de randen van de rivier waarvan bewoners denken dat het wel veilig is.
In de omgeving van de Twistvlietbrug hangen borden waarop te zien is dat het verboden is om te zwemmen en wat de gevaren zijn.

Ouders doen er goed aan hun kinderen te vragen waar zij zwemmen en te bespreken waarom zwemmen in rivieren en springen van bruggen gevaarlijk is.

De flyer geeft goede aanwijzingen om het gesprek met kinderen te beginnen.’
#twistvlietbrug #gemeentezwolle www.stadshagen.nl