27 september 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Zomertips van Vitens over “Wijs met water” van start

Zwolle- Vitens haar nieuwe communicatie-uitingen gelanceerd om klanten te informeren en sensibileren over spaarzaam drinkwatergebruik tijdens de zomer. Onder het motto: “Met zijn allen wijs met water” gaat Vitens samen met andere partijen zoals provincies, gemeenten en waterschappen haar klanten voorzien van tips en adviezen om de vraag naar drinkwater tijdens warme dagen niet zo hard te laten stijgen.

Toenemende vraag naar drinkwater

Er is veel zorg rond de levering van drinkwater en de beschikbaarheid van bronnen om drinkwater te winnen.  In de afgelopen jaren heeft Vitens juist tijdens de zomerperiode het verbruik van drinkwater zien toenemen, waarbij bij hele warme dagen het gebruik extreem toenam. Daarom wijst Vitens haar klanten erop dat het voor nu en in de toekomst noodzakelijk is om bewuster om te gaan met drinkwater, juist ook in zomer.

Wanneer er door droogte en op hele warme dagen minder grondwater gewonnen kan worden komt het voor dat de waterdruk uit kraan, douche of WC daalt zodat met iets minder druk iedereen nog steeds drinkwater kan krijgen. Op sommige plekken dus minder waterdruk maar nooit ergens geen water want wij kunnen met een knop de druk veranderen om tijdelijk en lokaal minder water te leveren of om andere routes door distributienet en drinkwaterwaterleidingen te kiezen vanaf plekken waar nog voldoende drinkwater gewonnen en gezuiverd kan worden.