29 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Zomerschool voor peuters in Zwolle


Bron: #GemeenteZwolle
ZWOLLE- In de laatste drie weken van de zomervakantie, van 2 tot en met 20 augustus, wordt bij verschillende kinderopvangcentra in Zwolle een zomerschool voor peuters gehouden.
Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar krijgen tijdens de zomerschool een inhaalprogramma aangeboden bij de peuteropvang om de ontwikkeling extra te stimuleren.

De zomerschool is bedoeld voor peuters met (een risico op) een ontwikkelingsachterstand.
Zij hebben een indicatie voor voorschoolse educatie. Ook peuters in een kwetsbare (thuis)situatie krijgen de mogelijkheid om aan de zomerschool deel te nemen. Zij hebben veel baat bij een tweede onderdak in een vertrouwde en veilige omgeving. Bijvoorbeeld omdat er thuis veel spanningen, ruzie of stress zijn. Of omdat er in een gezin onvoldoende structuur is en gerichte aandacht voor het kind ontbreekt.
Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend is er een speciaal programma voor de peuters die deelnemen aan de zomerschool.


Er wordt gewerkt aan taal, bewegen, gezonde voeding en ouderbetrokkenheid.
De zomerschool voor peuters is een initiatief van Doomijn, Prokino, Partou en Kinderopvang Breed.
De zomerschool is nadrukkelijk niet bedoeld als noodopvang of extra kinderopvang. Peuters die al een indicatie voor voorschoolse educatie hebben, worden aangemeld bij de eigen kinderopvangorganisatie.
Dit geldt ook voor peuters in een kwetsbare situatie die tijdens de lockdown gebruik hebben gemaakt van noodopvang.

Inwoners die denken dat de zomerschool ook voor hun peuter geschikt is, kunnen contact opnemen met het Sociaal wijkteam van de gemeente Zwolle, telefoon: 038-4989980.