27 september 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Zomerreces gemeenteraad

Zomerreces gemeenteraad
Na de laatste vergadering op maandag 11 juli is het zomerreces voor de gemeenteraad begonnen. Tijdens het reces zijn er geen geplande vergaderingen.   De eerstvolgende vergaderingen zijn maandag 5 september 2022. Deze avond staat een rondetafelgesprek over de 30/40/30 prijsverdeling van het woningbouwprogramma op de agenda. Ook is er een debat over de actualisatie van de Referendumverordening. Heb je in de tussentijd een dringende vraag voor de raadsleden of wil je iets onder de aandacht brengen van de gemeenteraad? Mail dan naar de raadsgriffie via raadsgriffie@zwolle.nl of bel naar (038) 498 2181. De raadsgriffie is in de zomer beperkt bereikbaar in week 31 en 32.