27 januari 2023

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Zieke essen gekapt en vervangen

Bon:GemeenteZwolle

Vorig jaar augustus en september hebben de gemeente Zwolle en ROVA een inventarisatie van essen laten doen. Die inventarisatie heeft uitgewezen dat er in Zwolle 201 zieke essen zijn die moeten worden gekapt. Deze essen worden binnenkort door ROVA gekapt. In het najaar van 2023 wordt voor elke gekapte boom en nieuwe boom terug geplant. De medewerkers van ROVA hebben afgelopen periode nieuwe bomen geplant ter vervanging van de essen die vorig jaar gekapt moesten worden.

Essentaksterfte

Al enkele jaren rukt de essentakkensterfte op in Europa en Nederland. Tegen deze boomziekte is tot nu toe niets te doen. De takken van essen sterven door een schimmel af. Uiteindelijk kan de hele boom of grote delen van de boom afsterven.

De zieke essen staan verspreid over de hele stad. In Zwolle laten we de boom kappen als de boom door de ziekte zwaar is aangetast en de kroon zich niet meer kan herstellen. Dit doen we voor de veiligheid, omdat de zwaar aangetaste bomen gevaar kunnen opleveren voor bewoners en weggebruikers.

Herplant

Na de kap vindt in de meeste gevallen herplant plaats. Voor herplant wordt gebruik gemaakt van andere soorten bomen, die niet bevattelijk zijn voor de boomziekte. Vaak komen er geen essen terug. Door het planten van diverse soorten bomen willen de gemeente en ROVA de biodiversiteit in het stadsgroen vergroten. Bovendien voorkomt deze aanpak dat een nieuwe boomziekte in de toekomst alle bomen op een locatie aantast.