19 augustus 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

WONEN IN SALLAND

Bron:#gemeenteOlst-Wije

Jaarlijks maken gemeenten Olst-Wijhe en Raalte, de huurdersorganisaties en SallandWonen afspraken over wonen in Salland.

Om de krapte op de woningmarkt het hoofd te bieden, zetten de partijen gezamenlijk in op extra betaalbare woningen en meer

doorstroming https://t.co/ulkXgsUnXg