28 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Wonen en retail op C&A locatie in Broerenkwartier


Bron: #GemeenteZwolle


ZWOLLE- Een Zwols samenwerkingsverband verenigd onder de projectnaam ‘De Kwartiermaker’ heeft een plan ontwikkeld voor de C&A locatie. De plannen bevinden zich in het voorlopig ontwerp stadium en zijn in nauw overleg met de gemeente ontworpen en sluiten aan bij de visie van de gemeente op de herontwikkeling van het Broerenkwartier.


Zodra het definitieve ontwerp gereed is, wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het huidige pand is een ontwerp van de bekende architect Alexander Bodon. Het is een voorbeeld uit de tijd van het Nieuwe Bouwen met de voor Bodon’s kenmerkende uitgekiende detaillering.

Het oorspronkelijke ontwerp is door architect Tim Versteegh als uitgangspunt genomen voor enerzijds herstel en ook een doorontwikkeling van het huidige pand.


Op de begane grond blijft C&A gevestigd. De oorspronkelijke vorm van de etalages wordt teruggebracht en aan de Nieuwstraat wordt de dichte gevel opengemaakt.
Het plan wordt op 13 oktober tijdens een inloopavond over de herontwikkeling van het gehele Broerenkwartier aan inwoners en ondernemers van het Broerenkwartier gepresenteerd.


Op deze avond worden de bezoekers ook geinformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het voormalig Hudson’s Bay pand en over de vorderingen van de Weeshuispassage.
De gemeente houdt in het najaar een aantal Broerencafés om samen met inwoners en ondernemers toe te werken naar een levendig en leefbaar kwartier.
Inwoners en ondernemers kunnen zich op 13 oktober inschrijven voor een van deze avonden.
Lees verder


https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Wonen+en+retail+op+C%26A+locatie+in+Broerenkwartier