30 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Wijkgesprek voor bewoners

bron: Gemeente Zwolle
ZWOLLE- De gemeente Zwolle organiseert een aantal online bewonersbijeenkomsten over de resultaten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020. Op 21 april 2021 is de bijeenkomst gepland voor bewoners van de wijk Berkum.
Met het tweejaarlijkse Buurt-voor-Buurt Onderzoek vraagt de gemeente Zwolle inwoners naar hun mening over hun buurt met onderwerpen zoals veiligheid, leefbaarheid, contacten en de buitenruimte.

In een online bewonersbijeenkomst op woensdagavond 21 april 2021 om 19.30 uur delen wijkbewoners hun ervaring met het wonen in de wijk en geven zij hun prioriteiten aan wat verbeterd zou kunnen worden. Aan de orde komen vragen zoals: Herkent u de uitkomsten.

Wat heeft u de afgelopen jaren meegemaakt in uw buurt. Wat maakt het wonen in deze wijk leuk. Wat zou eventueel beter kunnen. Heeft u ideeën of plannen voor de wijk?
Wijkwethouder William Dogger, wijkmanager Hanneke Valkeman en wijkpartners zijn bij het wijkgesprek aanwezig.
Door loting zijn 300 bewoners uit Berkum persoonlijk uitgenodigd.

Bewoners die geen uitnodiging voor deze online bewonersbijeenkomst hebben gekregen maar wel willen meepraten, kunnen zich aanmelden voor 17 april per mail: wijkservicepuntoost@zwolle.nl(link stuurt een e-mail).
https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/wijken/berkum/uitgelicht/wijkgesprek-voor-bewoners-berkum
www.zwolle.nl/bvb2020