25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Werkloosheid Regio Zwolle stijgt minder


Bron: #GemeenteZwolle
ZWOLLE- Werkloosheid Regio Zwolle stijgt minder dan landelijk.
De werkloosheid in de Regio Zwolle is de afgelopen 12 maanden veel minder gestegen dan landelijk. Het aantal WW-uitkeringen steeg in deze regio met 5,8% tegen 19,1% landelijk.

Het aantal bijstandsuitkeringen in Zwolle daalde in het eerste kwartaal met 55. Dit blijkt uit de jongste rapportage over de actie Werk in Zwolle van wethouder René de Heer (Economie) aan de gemeenteraad.

Het actieplan is in juni vorig jaar gestart. Aanleiding was niet alleen de economische malaise door de coronacrisis, maar ook een rapport van Berenschot, waarin voor Zwolle werd doorgerekend dat het aantal bijstandsuitkeringen in drie jaar zou kunnen oplopen van 3.600 naar 5.200 in 2022. Het actieplan had als doel om de route naar werk voor onder meer kwetsbare jongeren zo kort mogelijk te houden.

Uitgangspunt is dat mensen met een hulpvraag op dit gebied altijd worden geholpen.

https://www.zwolle.nl/organisatie/nieuws/werkloosheid-regio-zwolle-stijgt-minder-dan-landelijk