28 november 2022

Radio Zwolle

Voel je thuis bij Radio Zwolle

Wereldarmoededag

Wereldarmoededag 💰||
Vandaag, 17 oktober, is het wereldwijd ‘Internationale dag voor de uitroeiing van armoede.’ De verwachting is dat, als gevolg van de inflatie, de armoedegrens in Nederland eind 2023 bijna 20% gestegen is. Een toenemende groep mensen is afhankelijk van liefdadigheid van burgers, organisaties en fondsen.

Gelukkig zijn er in Zwolle talloze initiatieven waar je terecht kunt voor informatie of ondersteuning. Op de pagina ‘Tips bij financiële krapte’ vind je veel informatie, maar ook leuke tips over het vinden van kleding, spullen én planten in Zwolle met een klein budget. Kijk voor meer informatie op ⤸
https://samenzwolle.nl/samentegenarmoede
•
[] #samenzwolle #wereldarmoededag #samentegenarmoede #tipsbijfinanciëlekrapte#tipsbijfinanciëlekrapte9