30 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Wereld Autisme Dag

ALGEMEEN- Vrijdag 2 april is het Wereld Autisme Dag.
Kansen voor mensen met autisme bij de rijksoverheid.
Begin 2026 moeten er bij de overheid 25.000 extra banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Dit heet de Banenafspraak. Veel werkzoekenden met ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) zitten te vaak en te lang thuis. Hun talenten en competenties gaan daarmee verloren, wat een groot gemis is voor henzelf en voor de samenleving. Wat sommigen zien als een beperking, zien anderen juist als speciale kwaliteiten. Vrijdag 2 april 2021 is het Wereld Autisme Dag. Dat is een mooi moment om hier aandacht aan te besteden.

De experts van het UBR team Diversiteit & Inclusie zetten zich dagelijks in voor het creëren van passend werk bij de rijksoverheid voor mensen met een arbeidsbeperking, dus ook voor mensen met autisme.
Dit doen we door ons te richten op talenten en competenties van medewerkers en te denken vanuit mogelijkheden. Met de juiste ondersteuning, begeleiding en aanpassingen is er vaak meer mogelijk dan je zou denken.