31 maart 2023

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Warme harten in een klimaatadaptieve delta

Bron/foto:GemeenteZwolle

Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle vastgesteld: Warme harten in een klimaatadaptieve delta

03 februari 2023

In heel regio Zwolle minimaal 50.000 woningen bouwen en 20.000 arbeidsplaatsen creëren voor 2040. Een hele uitdaging. Hoe doe je dat op een manier waarbij je oog houdt voor het klimaat en de kwaliteit van de omgeving waarin wij leven? Hoe kunnen we klimaatbestendig en comfortabel wonen en werken in zowel extreem natte als extreem droge en hete weersomstandigheden?

overhandiging rapport Verstedelijkingsstrategie

Op 1 februari overhandigde Martijn Dadema (burgemeester van Raalte en voorzitter van de stuurgroep verstedelijkingsstrategie) het eindrapport ‘Warme Harten in een Klimaatadaptieve Delta’ aan Peter Snijders (burgemeester van Zwolle en voorzitter Regio Zwolle) en Bas Hoogeboom (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Samen stap voor stap naar de toekomst
De verstedelijkingsstrategie geeft richting aan de uitdaging om op een manier die aansluit bij de klimaatverandering te zorgen voor meer woningen, een goede bereikbaarheid en meer arbeidsplaatsen tot 2040. Basis voor de strategie zijn zeven ontwikkelprincipes die hier richting aan geven. De strategie wordt uitgevoerd via vijf ontwikkelprogramma’s te weten Stedelijk Zwolle, Karakteristieke Stationsomgevingen, Regionale Mobiliteitsstrategie, Regionale Sponsstrategie en Vitale Kernen/Gezonde buurten.  

De verstedelijkingsstrategie is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen alle partners binnen de regio en het Rijk. Colleges van gemeenten, Provinciale Staten en de dagelijks besturen van de waterschappen hebben zich verbonden aan de strategie en gaan in samenwerking met het Rijk aan de slag met de uitvoering.

Vastgestelde strategie: en nu?
Op 1 februari is de verstedelijkingsstrategie definitief vastgesteld door alle samenwerkingspartners. Martijn Dadema (voorzitter stuurgroep): “Ik ben blij met de gezamenlijke ontwikkeling van de verstedelijkingsstrategie. De strategie is het begin van een langjarige nauwe samenwerking met het Rijk. Hiermee leggen we een stevige basis voor kwalitatieve woningbouw op de langere termijn, waarbij we  steeds rekening houden met wat het water en bodemsysteem in onze regio aan kan.”

Nu is het tijd om verder te verdiepen: wat betekent de strategie voor de ontwikkeling van stedelijke gebieden, de mobiliteitstransitie en voor de verbinding tussen stedelijk een landelijke gebieden. Die verdieping landt uiteindelijk in de ruimtelijke plannen van de gemeenten in Regio Zwolle.

Voor Zwolle zal de Warme Hartenstrategie verder worden uitgewerkt in een strategie Stedelijk gebied Zwolle. Daar hoort ook de keuze bij voor nieuwe woningbouwlocaties en de uitwerking van de aanbevelingen voor mobiliteit en parkeren. 
De keuze voor nieuwe woningbouwlocaties en mobiliteitsmaatregelen zullen uiteindelijk landen in de (nieuwe) omgevingsvisie voor Zwolle.