28 november 2022

Radio Zwolle

Voel je thuis bij Radio Zwolle

Vrijdag 30 September te gast in Bijna weekend Lisanne Kruiswijk gebiedsontwikkelaar.

Lisanne Kruiswijk is gebiedsontwikkelaar bij Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden

Lisanne Kruiswijk

Waar gaan we het vanmiddag over hebben onder anderen over het onderstaande maar er is nog veel meer, ook een een vraag aan Lisanne bel tijdens de uitzending naar 0682075181 en je bent live in de uitzending

De akkerranden van meer dan 50 boerenbedrijven in het Nationaal Park stonden er dit jaar kleurrijk bij. De boeren kregen dit voorjaar van Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden, LTO Noord, Gemeente Steenwijkerland en Visscher Holland een bloemzaadmengel. Dit mengsel zit vol met verschillende inheemse soorten, zoals de klaproos en wilde cichorei, die goed zijn voor insecten en de biodiversiteit.

Ook op het melkveebedrijf van Harrald Helmers en Annemiek Lukas in Giethoorn waren de akkerranden extra bloemrijk. “Wij zijn wel meer bezig met duurzaamheid. Zo zaaien we klaver in, in het grasland voor het binden van stikstof en voor meer eiwit van eigen land. Dat gras voeren we het liefst zo veel mogelijk vers aan de koeien. Als wij er langs gaan dan staan ze er goed van te smullen.”

De bloemrijke akkerranden zien er niet alleen mooi uit, ze zijn ook goed voor de insecten en vlinders. Daarmee gaat het niet goed in Nederland. Meerdere studies tonen aan dat tot wel 75% van de insectenpopulaties zijn verdwenen. Dat is slecht voor de biodiversiteit (veel verschillende soorten). Insecten hebben allerlei nuttige functies, zoals het bestuiven van fruitbomen. Sommige insectensoorten zorgen zelfs voor natuurlijke plaagbestrijding. Zo eten lieveheersbeestjes bijvoorbeeld bladluizen.

Om de insecten en vlinders een handje te helpen trekken verschillende partijen uit Nationaal Park Weerribben-Wieden samen op. Dat is goed voor natuur én landbouw. De bloemzaden zijn inheems en meerjarig. Natuurmonumenten keek mee om te checken of de insecten wel echt wat aan deze mengsels hebben. Veel bloemzaadpakketten bevatten wel mooie bloemen, maar als dat geen Nederlandse, of nog liever lokale soorten zijn, komen er minder insectensoorten op af. Dit pakket is én fleurig én goed voor die insecten.

Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden en haar 10 gebiedspartners (waaronder Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Noord en de riettelersverenigingen) gelooft in de kracht van verschillende partijen die samenwerken om de grote problemen rondom klimaat, stikstof, energie, wonen, etc. op te lossen. Het relatief kleine project ‘bloemrijke akkerranden’ levert alvast een bijdrage aan een betere balans tussen natuur, economie en leefbaarheid.

ook wat te melden stuur een mail naar bijnaweekend@radiozwolle.com