21 maart 2023

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Vrijdag 3 maart weer een Bijna Weekend met deze middag te gast Monique Schuttenbeld

Van 14.00 uur tot 15.00 uur Heb je een vraag aan haar laat het ons weten mail naar bijnaweekend@radiozwolle.com

Monique is lid van groen links

Monique Schuttenbeld

Zij is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

  • Cultuur
  • Cultuurhistorie en erfgoed
  • Vastgoed
  • Natuur en groenbeleid
  • Dierenwelzijn
  • Creatieve industrie
  • Toerisme en evenementen
  • Inwonerbetrokkenheid
  • Stadshart
  • Stadshagen

Tevens is zij Wijkwedhouder van Binnenstad en Assendorp