25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Voorzieningen op voormalige Hudson’s Bay locatie

ZWOLLE- De Zwolse ontwikkelaar Junco heeft een plan ontwikkeld voor het voormalige Hudson’s Bay pand in Zwolle.
De gemeente heeft hiervoor een zogenaamd Ruimtelijk Ontwikkelplan opgesteld. Hierin zijn de kaders omschreven waarbinnen de ontwikkeling plaats mag vinden. Het college legt dit plan voor aan de gemeenteraad. Die neemt uiteindelijk een besluit.


Na goedkeuring van het Ruimtelijk Ontwikkelplan kan Junco het initiatief verder uitwerken.
Het beoogde plan van de Zwolse ontwikkelaar Junco biedt ruimte aan wonen, horeca, retail en (culturele) voorzieningen.
De plannen zijn op 26 maart en 7 april aan de raad en inwoners, ondernemers en belangenpartijen van het Broerenkwartier gepresenteerd.
Om een ontwikkeling op deze plek mogelijk te maken moet er een Ruimtelijk Ontwikkelplan worden vastgesteld. Hierin legt de gemeente fysieke en beleidsmatige kaders vast voor de ontwikkeling op deze locatie.
Na vaststelling van het Ruimtelijk Ontwikkelplan kan de ontwikkelaar verder met uitwerking van de plannen binnen de door de gemeente gestelde kaders. De plannen worden dan aan dit kader getoetst.


lees verder op :
https://www.zwolle.nl/organisatie/nieuws/wonen-retail-horeca-en-culturele-voorzieningen-op-voormalige-hudson-s-bay-locatie