25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Voor Zwolse ondernemers


Bron: #GemeenteZwolle:


ZWOLLE- Om u financieel tegemoet te komen tijdens de eerste fase van de coronacrisis, waren en zijn er diverse regelingen van kracht.
Hieronder leest u de actuele regelingen.

U kon tot 1 september uitstel van betaling van belastingen, huur of andere financiële verplichtingen aanvragen. Voor maatschappelijke organisaties waren er leningsmogelijkheden, en bij de recente versoepelingsmaatregelen boden we horeca en cultuur extra (financiële) ruimte.

Vanaf 1 september gaat de gemeente Zwolle weer factureren en innen. Op de pagina Uitstel van betaling leest u wat dat voor verschillende branches betekent.
Heeft u vragen over wat wel/niet mag binnen de grenzen van de noodverordening?

Stuur dan uw vraag naar corona-vraagbaak-JO@zwolle.nl