12 augustus 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Videoverslag Raadsplein

Bron: #GemeenteZwolle

ZWOLLE- Het Videoverslag Raadsplein maandag 24 januari 2022

Bekijk de videoverslagen van de verschillende debatrondes.

In de Raadzaal ging de gemeenteraad in debat over de hoofdlijnen van de Omgevingswet, specifiek het Omgevingsplan. Daarna was er een debat over de Spoorzone. Hierbij kwam de Nota van Uitgangspunten voor de drie deelgebieden Distric-Z, Werkplaatsen en Lurelui-Oost aan de orde.

Tegelijkertijd vond er in de TaK-zaal een debatronde plaats over de evaluatie en opdrachtscenario’s van TIEM. Aansluitend was er een digitale debatronde over de Nota van Uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed.

https://www.zwolle.nl/organisatie/gemeenteraad/hoe-werkt-de-raad/nieuws/videoverslag-raadsplein-maandag-24-januari-2022

Contact

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina

Je hebt misschien gemist