30 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Verzekering op maat voor minima


Bron: #GemeenteZwolle
ZWOLLE- Toekomstbestendig alternatief voor collectieve zorgverzekering.
De gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat inwoners ondanks een laag inkomen de zorg krijgen die zij nodig hebben.

De gemeente zorgt daarom voor financiële ondersteuning voor een zorgverzekering die past bij hun eigen situatie en biedt per 1 januari 2022 de Verzekering op maat aan. Inwoners met een laag inkomen krijgen ondersteuning van de gemeente bij het vinden van een zorgverzekering die aansluit bij de persoonlijke zorgbehoefte. Zo wordt alleen betaald voor de zorg die nodig is.

Ook krijgen inwoners financiële tegemoetkoming voor hoge zorgkosten en een financiële tegemoetkoming om het eigen risico te betalen. De groep die een beroep kan doen op deze regeling wordt groter.

Momenteel biedt de gemeente minima, chronisch zieken en mensen met een beperking de mogelijkheid om een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Hoewel zij hiermee korting krijgen op hun verzekering, blijven zorgkosten een grote belasting op het huishoudinkomen en past de verzekering niet altijd bij de individuele situatie.

Met name mensen met lage inkomens en hoge zorgkosten komen hierdoor voor financiële uitdagingen te staan. Ook zijn zorgverzekeraars steeds minder geneigd om een collectieve zorgverzekering aan te bieden. Dat is dus niet toekomstbestendig.

Met de Verzekering op maat brengt de gemeente hier verandering in. Inwoners met een laag inkomen krijgen elk najaar keuzehulp bij het kiezen van de juiste zorgverzekering.

Hierdoor kunnen zij een polis afsluiten die aansluit bij hun persoonlijke zorgbehoefte. Zo betalen inwoners alleen voor de zorg die zij werkelijk nodig hebben. Onderdeel van de nieuwe zorgkostenregeling is dat de gemeente deels meebetaalt aan het verbruikte eigen risico.


Ook krijgen chronisch zieken en mensen met een laag inkomen nog steeds een vergoeding voor hoge zorgkosten.
Op 25 mei jongstleden heeft het college ingestemd met het voorstel. De Participatieraad is om advies gevraagd en heeft positief gereageerd. In juni 2021 wordt het voorstel Verzekering op maat voorgelegd aan de gemeenteraad.
Lees verder op www.gemeentezwolle.nl