2 juli 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Versoepelingen coronamaatregelen per zaterdag 25 september


Bron/foto:#Dominicanenklooster

In navolging van het advies van de Nederlandse bisschoppen en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken is besloten om de 1,5m afstandsregel bij kerkbezoek los te laten en is er geen maximum aantal bezoekers meer per viering.

In tegenstelling tot andere sectoren is er voor het bezoek aan de vieringen geen coronapas nodig. De koren blijven voorlopig met maximiaal 15 zangers zingen (koorrepetities uitgezonderd). De viering op zaterdag zal weer plaatsvinden in het koorgedeelte.

Geef elkaar de ruimte, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.
In het middenschip zullen alle banken weer vrij te gebruiken zijn. De dwarsbeuken worden gereserveerd voor wie graag 1.5m afstand willen houden.

De gewone #basisregels blijven: blijf thuis bij klachten en laat u testen, was uw handen, houd afstand en zorg voor frisse lucht.