19 augustus 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Versoepeling voor scholen

Bron:#Rijksoverheid

Van 10 tot 15 januari wordt op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten online onderwijs gegeven vanwege een toename van het aantal besmettingen in de #leeftijdscategorie van 18 tot 30 jaar.

Wel gelden er enkele uitzonderingen.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/01/03/primair-en-voortgezet-onderwijs-en-bso-gaan-weer-open-na-kerstvakantie

#onderwijs #mbo #hogeronderwijs #coronamaatregelen #AlleenSamen