30 november 2022

Radio Zwolle

Voel je thuis bij Radio Zwolle

Verbouwing Herberg

Verbouwing Herberg; verbetering van opvang voor dak- en thuisloze mensen
Eind juni start een interne verbouwing van de Herberg, de Zwolse centrale opvangplek voor dak- en thuislozen aan de Nijverheidstraat.
Na de verbouwing slapen de meeste Herberggasten niet langer op zalen, maar krijgen ze een slaapplek op een eenpersoonskamer en 24 uurs opvang.

Het ministerie van VWS heeft hiervoor €1 miljoen subsidie verleend. Eenpersoonskamers Door het inrichten van eenpersoonskamers krijgen de gasten meer comfort in de opvang. Wethouder Dorrit de Jong: “Voor mensen die dakloos zijn, is rust en veiligheid heel belangrijk. Een eigen plek in de centrale opvang kan die bieden.”  Uit ervaringen elders in het land blijkt dat de duur van het verblijf in de opvang afneemt door de komst van eenpersoonskamers.

De rust en stabiliteit die de kamers bieden, lijken een positieve invloed  te hebben op het werken aan zelfstandigheid. Ook het aantal incidenten in de opvang neemt naar verwachting af.  Na de verbouwing van de Herberg zijn er 35 eenpersoonskamers. Verder worden er 3 tweepersoons slaapkamers gerealiseerd en blijven er 4 slaapzalen waar 4 á 5 mensen kunnen overnachten.

Deze meer persoonskamers zijn bedoeld voor mensen die geen recht hebben op opvang (in onze regio). Deze mensen laten we niet op straat slapen, maar vangen we op totdat er een goede overdracht is gedaan naar een alternatieve verblijfplaats of naar een andere regio. Ook geven de meer persoonskamers in de winter iets meer ruimte om mensen op te vangen als dat nodig is. Gemiddeld verblijven er nu per nacht ongeveer 40 mensen in de Herberg. 

Tijdens de verbouwing verblijven de Herberggasten in de tijdelijke units die in de coronatijd op het terrein zijn geplaatst.24 uurs opvang Het belangrijkste doel van de opvang van dak- en thuislozen is dat de mensen zo snel mogelijk weer zelfstandig kunnen wonen.

Hier past 24 uurs opvang en activatie bij. Mensen zullen daarom niet de hele dag op hun kamer verblijven. Zwolle Actief en de samenwerkingspartners helpen de mensen bij een daginvulling. De meeste mensen zullen dus, net als nu, de Herberg ‘s ochtends verlaten en ‘s avonds weer terugkeren. De nieuwe situatie biedt echter meer maatwerkmogelijkheden passend bij de persoonlijke situatie van mensen.

Je hebt misschien gemist