2 juli 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Van rioolzand tot asfalt

Bron/foto: op www.wdodelta.nl
OVERIJSSEL- Vanaf januari 2021 heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een nieuwe samenwerking voor het transport en verwerking van zand dat terecht komt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties.


Het waterschap heeft afgelopen jaar 860.000 kilo aan ‘rioolzand’ afgevoerd. Ongeveer 80% hiervan is bruikbaar en wordt in de wegenbouw, onder het asfalt, verwerkt.
Zandrecycling Nederland in Wolvega gaat het rioolzand verwerken. Jan Bakker B.V. uit Hattemerbroek gaat het transport van de rioolwaterzuivering naar Wolvega verzorgen.

Het waterschap vertrouwt hiermee de komende jaren een goede samenwerking te hebben gerealiseerd. De samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd, en bij tevredenheid met een jaar verlengd.
Het waterschap had voorheen een contract met Aquaminerals. SUEZ verzorgde voor hen het transport en Zandrecycling Nederland verwerkte het rioolzand. Zandrecycling Nederland heeft aangeven het ‘rioolzand’ te willen, blijven verwerken voor het waterschap.

Dit betekende wel dat het waterschap zelf het transport moest verzorgen. Dit hebben ze gevonden in een transporteur die bekend is binnen het waterschap, Jan Bakker B.V.
Feiten, cijfers en foto’s op www.wdodelta.nl/pers
Informatie via www.wdodelta.nl/pers