3 oktober 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Vaart zetten achter het bouwen van huizen in Stadshagen.

Bron:#StadshagenNieuws

De gemeente Zwolle wil vaart zetten achter het bouwen van huizen in Stadshagen.

De gemeente Zwolle wil vaart zetten achter het bouwen van huizen in Stadshagen. Zo moet er in Breecamp-West, dat volgens de oorspronkelijke plannen in 2028 wordt opgeleverd, eerder gebouwd worden. Daarmee laat de gemeente ook een afspraak los, die het risico op onafgebouwde wijkdelen in crisistijd voorkomt.

De vraag naar woningen in Zwolle is erg groot. Momenteel worden er al verschillende wijkdelen gebouwd, waaronder in Breecamp. Ook in De Tippe wordt dit jaar gestart met diverse bouwprojecten.

Toch overstijgt de vraag het aantal beschikbare woningen nog steeds. De gemeente wil daarom dat ook Breecamp-West versneld wordt gebouwd, waardoor er elk jaar in totaal ruim duizend nieuwe woningen in Zwolle beschikbaar komen.
Meer bouwprojecten tegelijk op de markt
Dat gaat niet zomaar, want volgens eerdere afspraken is besloten dat er in Zwolle niet meer dan twee bouwprojecten tegelijkertijd op de markt worden gebracht.

Die regel werd ingesteld om te voorkomen dat er tijdens een crisis, zoals de kredietcrisis, onafgebouwde woonwijken zouden ontstaan. De gemeente wil nu van deze regel af, zodat er aan de woningbehoefte en bouwopgave kan worden voldaan.

Zo moet er in #Breecamp-West, dat volgens de oorspronkelijke plannen in 2028 wordt opgeleverd, eerder gebouwd worden.