2 juli 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Uitgaven jeugdhulp drie miljoen hoger dan voorzien


Bron: #GemeenteZwolle
ZWOLLE- De gemeente Zwolle heeft vorig jaar, naar het zich nu laat aanzien, drie miljoen euro méér uitgegeven aan jeugdzorg dan voorzien. De oorzaken liggen onder meer bij tariefsverhogingen van jeugdhulpaanbieders; méér nagekomen declaraties; omzetgaranties tijdens corona en een stijgende hulpvraag onder jongeren door corona.
Dat nu pas blijkt dat Zwolle over 2020 zo’n drie miljoen tekort komt, heeft onder meer te maken met de verantwoording van jeugdhulpaanbieders, die dit jaar voor het eerst uiterlijk 1 april binnen moest zijn. Dat heeft geleid tot een plotselinge en deels onverwachte golf declaraties van jeugdzorgaanbieders.

Het AEF-rapport ‘Stelsel in Groei’ laat weinig heel van de beleidstheorie waarmee de nieuwe Jeugdwet in 2015 is ingevoerd. Méér aandacht voor preventie en vroegsignalering, zou tot grote besparingen kunnen leiden op duurdere zorg binnen de Jeugdwet. Daarvan is weinig terecht gekomen, zo stelt AEF: preventie heeft vooral geleid tot een nieuwe standaard voor opvoeden en opgroeien. Dat kan de kwaliteit van opgroeien hebben verbeterd, maar tegelijkertijd is de uitstroom uit ‘zwaardere’ zorg gestagneerd.


Zwolle vormt nog een gunstige uitzondering op het landelijke beeld: het tekort, inclusief de vijf miljoen die al vanaf 2018 in beeld is, is hier omgerekend slechts tweederde van de landelijke cijfers.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Uitgaven+jeugdhulp+drie+miljoen+hoger+dan+voorzien