Uit de vergadering

zwolle- Uit de vergadering van B&W d.d. 22 juni

De nieuwe GIBIT 2020 voorwaarden voor ICT – diensten en – producten

Het college besluit:
De GIBIT 2020 voorwaarden voor de inkoop van ICT -diensten en –producten van toepassing te verklaren.
Openstelling Schepenzaal


Het college besluit:
Kennis te nemen van het besluit van het MTZ omtrent de pilot ’Openstelling Schepenenzaal’.
Verruimde beleidsregel tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Zwolle 2021


Het college besluit:
In te stemmen met de verlengde beleidsregel 3 TONK Zwolle 2021 voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.