27 september 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Tijdelijke verkeerslichten op de Nieuweweg

Morgen, 14 sep[tember, komen er tijdelijke verkeerslichten op de Nieuweweg ter hoogte van de fietsenmaker.


De verkeerslichten staan er tot het weekend (18 sept). NTP gaat namelijk bezig met de aansluiting op het riool in de Nieuweweg.