28 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Subsidie voor NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal


Bron: #MarketingOost/www.marketingoost.nl
OVERIJSSEL- Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincie Overijssel investeren gezamenlijk bijna 600.000 euro in het ambitieplan om van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal een Nationaal Park van topklasse te maken.


De diverse partners van het NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal die het ambitieplan gezamenlijk hebben opgesteld voor de komende jaren, kunnen nu aan de slag met het realiseren van de doelen. Zoals de aantrekkingskracht van het Nationaal Park versterken; de kwaliteit van de natuur, ruimte en beleving verhogen; bijdragen aan transities voor landbouw, duurzame energie & klimaatadaptatie en het versterken van de verbinding natuur en samenleving.
De partners van het NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal hebben het afgelopen jaar vol enthousiasme samengewerkt aan een ambitieplan.


In afstemming met ondernemers, vrijwilligers en inwoners is een gezamenlijke route uitgezet om het huidige Nationaal Park uit te bouwen tot een Nationaal Park van topklasse. Het gebied dat wij vanaf nu NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal noemen, met een omvang van ca. 50.000 ha, is groter dan wat als Nationaal Park tot nu toe is begrensd.
Bron: MarketingOost/www.marketingoost.nl