2 juli 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Stikstof vormt geen belemmering


ZWOLLE- Bouwplannen Zwolse wijk Stadshagen kunnen doorgaan.
De planvoorbereiding en -ontwikkeling in de nieuwe buurten De Tippe en Breezicht in het Zwolse Stadshagen worden niet belemmerd door de landelijke stikstofregels.

Projectwethouder Monique Schuttenbeld is blij dat uit verschillende (veld)onderzoeken en berekeningen blijkt dat de bouw van nieuwe woningen in Stadshagen geen significante negatieve effecten heeft op natuurgebieden.

“Ik ben erg enthousiast over het nieuws dat we kunnen gaan bouwen in Stadshagen. Met deze bouwplannen in De Tippe en Breezicht kunnen we zo’n 1800 huishoudens een nieuw thuis geven in Zwolle. Daarbij vind ik het ook heel belangrijk dat we dit kunnen doen in evenwicht met de voor ons waardevolle natuurgebieden.”


De landelijke stikstofregels zijn er om belangrijke natuurgebieden te beschermen. In Zwolle zijn dat onder andere de uiterwaarden van het Zwarte water en Vecht in het noorden en de IJssel in het zuiden.
Afgelopen jaar hebben bouwplannen enige vertraging opgelopen door extra berekeningen en het zoeken naar aanvullende maatregelen of nieuwe oplossingen. Met een lokale aanpak wil de gemeente de balans houden tussen het beschermen van de natuur en het zorgen voor extra nieuwe woningen.

Het zuidelijk deel van Breezicht is al volop in aanbouw. Daar worden ruim 600 woningen gebouwd. In Breezicht Noord komen 525 woningen en in De Tippe 1250.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Bouwplannen+Zwolse+wijk+Stadshagen+kunnen+doorgaan