2 juli 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Stadsstrand kan weer drie jaar verder

ZWOLLE- Het pop-up stadsstrand aan het Rodetorenplein kan weer drie jaar verder. Nieuwe exploitanten kunnen zich vanaf nu melden. Voorwaarden voor inschrijving zijn te vinden op zwolle.nl/stadsstrand en Tenderned.

Eigenlijk zou 2021 het laatste jaar zijn van een, tussentijds verlengde, reeks van vijf jaar. Maar een studentenstad als Zwolle blijkt niet zonder te kunnen. In korte tijd haalde de initiatiefnemer drieduizend handtekeningen op, om ook komende jaren ’s zomers met de voeten in het zand een drankje te kunnen nuttigen. Het college van b. en w. stemt daar nu mee in.

Méér dan een biertap

Wél ziet Zwolle graag meer creativiteit rond het Stadsstrand. Aan de uitvraag voor exploitanten zijn daarom enkele voorwaarden verbonden. Het succesvolle stadsstrand mag méér behelsen dan een biertap met zand voor de deur. Er moeten ook plannen worden overlegd voor opvallende kunst, een creatief podium en activiteiten die het stadsstrand in de toekomst nog aantrekkelijker maken voor jongeren en studenten; groepen die Zwolle als creatieve kennisstad graag aan zich wil binden.

Bewoners akkoord

Tot de voorwaarden behoort ook een goede uitstraling, geen troep en een duurzame opzet zonder verspilling. Onder deze voorwaarden zijn de binnenstadsbewoners akkoord met terugkeer van het stadsstrand in het voorjaar. Door het stadsstrand jaarlijks te vergunnen is het mogelijk telkens af te stemmen met evenementen in het gebied. In de afgelopen jaren is het stadsstrand nooit een belemmering geweest voor evenementen; de gemeente heeft dat na geluiden in die richting nog voor de zekerheid nagekeken.

Duurzaamheid

Na drie jaar volgt in 2024 een evaluatie en besluit over het vervolg. Eventueel kan ook tussentijds worden verlengd, mits het stadsstrand voldoet aan de wensen van activiteiten, uitstraling, duurzaamheid en een goede afstemming.