27 januari 2023

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Speeltuinassendorp

Tijdens een lekker frisse opruimochtend in de speeltuin, kwam scoutingvereniging Huysmangroep III ons een handje helpen door al het metaal dat we tegen kwamen in te zamelen en mee te nemen.

Zo gingen er o.a. 12 tafels, 6 tl-bakken, 4 stoelen, 2 krantenreken, 7 koffietrommels, 1 archiefkast en talloze buizen weg. Uiteindelijk heeft het ze 530 kilo metaal opgeleverd! En wij hebben weer ruimte in de speeltuin en het clubgebouw. Win-win! 🙌

speeltuinassendorp #zwolle #assendorp #speeltuin