2 juli 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Sluizen in de Vecht doorgaande recreatievaart mogelijk

Bron: #WaterschapDrentsOverijsselseDelta

ALGEMEEN- Van 1 april tot 1 oktober 2021 zijn de sluizen in de Vecht te bedienen en is doorgaande recreatievaart mogelijk. Dit betekent dat de sluizen Vechterweerd en Vilsteren van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Junne, Mariënberg, Hardenberg en De Haandrik van Waterschap Vechtstromen weer geopend zijn, evenals de boothellingen in Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle.

Bij alle faciliteiten worden maatregelen getroffen om anderhalve meter afstand te bewaken.

De sluiswachters werken volgens de geldende coronamaatregelen van het RIVM. Het waterschap vraagt vaarrecreanten om deze maatregelen in acht te nemen en voldoende afstand te houden tijdens het inlaten van de boot, het varen en het schutten in de sluizen. Buiten mogen maximaal twee mensen samen zijn. Dat geldt ook voor vaartuigen. Ook als iedereen anderhalve meter afstand houdt, zijn groepen van meer dan twee personen niet toegestaan, tenzij de groepsleden behoren tot hetzelfde gezin.

Rond sluizen en botenhellingen houden toezichthouders van de gemeente zicht op naleving van de RIVM-richtlijnen. Bij te grote concentraties rond sluizen en hellingbanen zorgen de gemeenten voor passende maatregelen en aanwijzingen.

Voor een actueel overzicht van bedieningstijden van sluizen of werkzaamheden aan de Vecht, kunnen vaarweggebruikers terecht op de websites van de verantwoordelijke waterbeheerders, vechtstromen.nl/varenopdevecht en wdodelta.nl/varenopdevecht.