2 juli 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Ruim 1,4 miljoen steun voor culturele sector Zwolle


Bron: #GemeenteZwolle

ZWOLLE- Ruim 1,4 miljoen euro wordt ingezet voor de culturele sector in Zwolle.
Het college van burgmeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om deze rijksbijdrage uit het coronafonds volledig in te zetten voor de culturele sector. Het geld gaat vooral naar instellingen en makers die geen structurele subsidie van de gemeente krijgen.

En ook naar organisaties die niet eerder steun ontvingen uit fondsen die het Rijk voor de culturele sector beschikbaar stelde.
Deze keuze komt voort uit het onderzoek dat de gemeente Zwolle deed naar de effecten van de lockdown op de culturele sector. Daaruit blijkt dat vooral instellingen, gezelschappen en zzp-ers die sterk afhankelijk zijn van publieksinkomsten, losse opdrachten of projectsubsidies het financieel zwaar hebben.


Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 82% van de zelfstandigen in de culturele en creatieve sector negatieve gevolgen van de Corona-maatregelen heeft ondervonden. De gemiddelde omzetdaling was 57 procent. De (grote) instellingen die structurele subsidies ontvangen of aanspraak konden maken op eerdere steunmaatregelen lijken vooralsnog redelijk door de coronacrisis heen te komen, mits de lockdown niet te lang meer voortduurt.
Het beschikbare geld wordt, als de gemeenteraad ermee instemt en verdeeld.


https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ruim+1%2C4+miljoen+steun+voor+culturele+sector+Zwolle