25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Rijk investeert in gebiedsontwikkeling Zwartewaterallee

Bron:#Gemeente Zwolle


ZWOLLE- De plannen om honderden nieuwe betaalbare woningen te realiseren aan de Zwartewaterallee zijn een stap dichterbij.
Het ministerie van BZK heeft vandaag laten weten dat de aanvraag van de gemeente Zwolle voor de Woonimpuls-gelden is toegekend.
Dat betekent dat Zwolle 3,3 miljoen euro aan investering krijgt om het bouwen van 1300 woningen en het aanpassen van de infrastructuur en buitenruimte mogelijk te maken.


In het gebied rondom de Zwartewaterallee bundelden vastgoedondernemers en woningcorporaties hun ideeën voor het gebied in één gebiedvisie. Bijvoorbeeld om kantoren om te bouwen naar woningen, of woningen te bouwen op braakliggende terreinen.
Dankzij deze bijdrage van het Rijk en de investeringen van provincie, de initiatiefnemers en de gemeente is het ook mogelijk om meteen de aanpassingen in de infrastructuur mee te nemen in de plannen. Meerdere rotondes en kruispunten worden aangepast en de openbare ruimte worden opnieuw ingericht, met oog voor klimaatmaatregelen tegen droogte en hitte.
Meer informatie is te vinden op www.zwartewateralleezwolle.nl