28 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Raadsvergadering

ZWOLLE- Dinsdag 25 mei, om 19.30 uur vergaderen de 39 Zwolse raadsleden online met elkaar.

Wil je reageren op een van de onderwerpen op de raadsagenda?Je kunt nog tot 10.00 uur
vandaag via raadsgriffie@zwolle.nl een inspraakreactie sturen.

Bekijk de uitgebreide agenda www.zwolle.nl/organisatie/gemeenteraad/hoe-werkt-de-raad/nieuws/gemeenteraad-neemt-besluit-over-diverse-1 #zgr