31 maart 2023

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Raadsdebat over de Uitvoeringsagenda Stadshart

Bron:GemeenteZwolle

Aanstaande maandag 6 februari wordt tijdens het raadsdebat door de gemeenteraad gedebatteerd over de Uitvoeringsagenda Stadshart.

Op 23 mei 2022 is het ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van Morgen 2030’ vastgesteld door de gemeenteraad. Dit ontwikkelprogramma is een visie voor de komende tien jaar. De centrale ambitie van het ontwikkelprogramma is het realiseren van een toekomstbestendig Stadshart. Met de Uitvoeringsagenda wordt uitvoering gegeven aan het ontwikkelprogramma. Er staan concrete focusgebieden, projecten en acties in, die de komende vijf jaar worden opgepakt.

Het Stadshart is van groot economisch belang voor zowel de stad als de regio. Zwolle moet een aantrekkelijke stad blijven. Daarvoor wordt ingezet op ‘binnenstedelijke groei’, wat betekent dat we meer gaan wonen, werken en recreëren in hetzelfde stukje stad. Er zal worden geïnvesteerd in de bouw van meer woningen, het aanleggen van meer groen en het inrichten van openbare ruimte als verblijfsgebied. Ook moet de stad voorbereid zijn op veranderingen op het gebied van klimaat, energie en mobiliteit.

Aanstaande maandag 6 februari wordt tijdens het raadsdebat door de gemeenteraad gedebatteerd over de Uitvoeringsagenda Stadshart.

De stukken voor dit debat, inclusief de Uitvoeringsagenda, zijn te bekijken via zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl.  Het debat start om 19.30 uur en is in de Raadzaal. Tegelijkertijd is er in de TAK-zaal een themadebat Sociaal Domein. Inwoners die willen inspreken bij de debatten kunnen zich aanmelden tot maandag 6 februari 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl.