28 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Plannen winkelcentrum Stadshagen in vergevorderd stadium


Bron: #GemeenteZwolle
ZWOLLE- De plannen voor uitbreiding winkelcentrum Stadshagen zijn in vergevorderd stadium. De ambitieuze plannen voor een bruisend winkelhart voor Stadshagen krijgen steeds meer vorm en zijn inmiddels zo ver uitgewerkt dat over enkele maanden het ontwerp bestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd.


De plannen voor de uitbreiding van het bestaande winkelcentrum in Stadshagen omvatten een programma van woningen, detailhandel, horeca, maatschappelijke voorzieningen, parkeervoorzieningen en openbare ruimte.
Het doel is een winkelcentrum te realiseren met een hoog voorzieningenniveau om wonen, winkelen, werken en ontmoeten samen te laten smelten. Om dit de bewoners en consumenten te kunnen bieden, is het nodig dat op alle vlakken een goede mogelijkheid tot verbinding ontstaat.


Voorafgaand aan de inzageperiode van het ontwerp bestemmingsplan zal VOF De Stadsmaker in september informatiebijeenkomst(en) organiseren voor belanghebbenden en belangstellenden. Verwacht wordt dat vanaf het 2e kwartaal van 2022 gestart kan worden met de bouw. Halverwege 2024 kan de oplevering gevierd worden.