2 juli 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Over TONK


Bron:#GemeenteZwolle
ZWOLLE – Vanaf 4 maart 2021 kunnen inwoners de TONK regeling aanvragen.

De TONK regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en eindigt vooralsnog op 1 juli 2021.
Het percentage van inkomensterugval veroorzaakt door de coronacrisis en de maatregelen bepalen de hoogte van de tegemoetkoming TONK.

Meer informatie over de TONK regeling: www.zwolle.nl/tonk