30 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

‘opgetilde straat over het spoor

Bron/foto:GemeenteZwolle


ZWOLLE- In de toekomst is station Zwolle het groenste station van Nederland.
Met het ontwerp van deze unieke brug komt die ambitie weer een stap dichterbij. De nieuwe brug wordt namelijk heel duurzaam gebouwd, er komt volop groen en er is zelfs plek voor water. In het ontwerp staat het gebruik en de beleving van Zwollenaren, bezoekers en reizigers voorop.


De kracht zit in de ruimte óp de passerelle, als een ultieme straat van de stad. De S-vorm van ruim 127 meter lang en 10 meter breed versterkt deze speciale beleving. Nergens anders in Nederland is nog zo’n duurzame ‘straat’ over het spoor gemaakt. In Zwolle start in 2023 de bouw van de eerste duurzame straat over het Zwolse spoor.

Het ontwerp voor de unieke loopbrug over het spoor is nu klaar om voor te leggen aan de Zwolse gemeenteraad. Begin dit jaar stelde de raad al het zogenoemde ‘Beeldkwaliteitsplan Passerelle’ vast. Hierin staat op hoofdlijnen hoe de brug er uit komt te zien. De schetsen die er toen waren zijn gedeeld met de stad en diverse betrokkenen. De kijkers van het Spoorcafé vroegen bijvoorbeeld aandacht voor de toegankelijkheid en de veiligheid. Reacties uit de stad hebben geleid tot een aangescherpt ontwerp. Dat is nu klaar voor besluitvorming.


De bijzondere loopbrug wordt de verbinding tussen de oude binnenstad en de Spoorzone, het vernieuwde gebied aan de andere kant van het spoor dat volop in ontwikkeling is. Het is een belangrijke aanjager van de ontwikkeling van de Spoorzone.


De passerelle brengt in feite twee werelden bij elkaar. De 19e eeuwse stad met singels, een parkachtig Stationsplein en monumentale bomen. En de zuidzijde van het station waar zich een nieuw stadsdeel ontwikkelt met bedrijven, onderwijs, cultuur en in de toekomst ook meer woningen. Met deze nieuwe verbinding kunnen bezoekers, zonder OV kaart, van de ene naar de andere kant van het centrumgebied. Zo is het spoor straks niet langer een barrière, maar een uitnodiging om het Zwolse centrum te ontdekken.


LEES VERDER
https://www.zwolle.nl/organisatie/nieuws/zwolle-krijgt-unieke-groene-opgetilde-straat-over-het-spoor