12 augustus 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Openstelling Van Karnebeektunnel

Bron: GemeenteZwolle


ZWOLLE- Openstelling Van Karnebeektunnel draagt bij aan aantrekkelijker verblijf in Assendorp en omgeving. De Zwolse verkeersproef met het openstellen van de Van Karnebeektunnel voor autoverkeer in beide richtingen is afgerond. Uit verkeerstellingen gedurende een jaar is geconcludeerd dat de Van Karnebeektunnel een goed alternatief biedt voor automobilisten van de wijken Assendorp en Pierik richting de A28, zuidelijke bestemmingen en andersom.


De openstelling van de tunnel draagt daarmee bij aan de verblijfskwaliteit van Assendorp en omgeving. De gemeente Zwolle wil de openstelling definitief maken.
Zwolle investeert in een aantrekkelijk openbaar gebied. De herinrichting van het Stationsplein en de Stationsweg zijn daar recente voorbeelden van. Op de Ooster- en Westerlaan en de Burgemeester van Roijensingel gaat de gemeente hier de komende jaren verder mee. Daarnaast wil de stad meer verblijfskwaliteit toevoegen in het gebied tussen de Spoorzone en de binnenstad.


Deze twee gebieden vormen in de toekomst samen het nieuwe centrumgebied. Dit betekent dat het gebied autoluwer wordt en er meer ruimte voor voetganger en fietser komt.
Van december 2020 tot en met december 2021 is de verkeersproef met het openstellen van de Van Karnebeektunnel voor autoverkeer in beide richtingen gehouden.
Op basis van de resultaten van de verkeersproef wil de gemeente Zwolle de Van Karnebeektunnel definitief openstellen voor autoverkeer in beide richtingen.


Bewoners in de omgeving van de Van Karnebeektunnel kunnen reageren op de uitkomst van de verkeersproef en het plan om de tunnel definitief open te stellen, tijdens een inloopbijenkomst op woensdag 16 februari tussen 18:30 en 20:00 uur in Wijkcentrum De Enk (Enkstraat 67).