25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Opening groene schoolplein Geert Groteschool

Bron: #GemeenteZwolle

ZWOLLE- Wethouder Michiel van Willigen (Onderwijs) opent vrijdag 24 september

om 9.00 uur het vernieuwde groene schoolplein van de Geert Groteschool.

Dat gebeurt in bijzijn van de leerlingen, ouders, omwonenden en leraren (Van Hille Gaerthéstraat 86).

De Geert Groteschool is in het voorjaar van 2019 begonnen met het verduurzamen en groen maken van hun schoolplein. De plannen zijn gerealiseerd in samenwerking met Christiane Orth en Anno2000. Buren, ouders, leraren en leerlingen zijn ook betrokken geweest bij dit groene project. Met verschillende acties hebben de leerlingen geld ingezameld voor hun groene schoolplein.

Meer dan 4000 tegels zijn van het plein verwijderd en vervangen door bomen, planten, duurzame speeltoestellen en speelterrein. Er is veel diversiteit in de begroeiing aangebracht zodat de leerlingen er ook van leren en mogelijk in de toekomst van kunnen eten.

Voor de openingshandeling worden zogenaamde happy stones (door de kinderen beschilderde stenen) op het nieuwe schoolplein verstopt.