28 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Ook 2021 wordt een lastig jaar voor starters op de woningmarkt

Bron: #DeHypotheker
ZWOLLE- De Hypotheker ziet geen structurele verbetering in kansen voor jonge huizenkopers .


Jonge huizenkopers tot 35 gaan het dit jaar niet gemakkelijker krijgen bij het kopen van een eerste woning, zo verwacht De Hypotheker.
Hoewel zij over heel 2020 een recordstijging van ruim 25 procent aan hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning binnen deze groep huizenkopers noteerde, blijft de markt in 2021 onder grote druk staan.
De Hypotheker beschouwt de aanhoudende lage rente, toenemende concurrentie en een structureel tekort aan nieuwe woningen als belangrijkste oorzaken. Een daling van de huizenprijzen is daarom niet realistisch. De kans is juist groot dat de huizenprijzen dit jaar nog verder gaan stijgen.


De Hypotheker blijft benadrukken dat de positie van de starter verbeterd moet worden.

Hoewel starters op de woningmarkt het al tijden moeilijk hebben, leek het er vorig jaar op dat er meer ruimte zou ontstaan in 2021. Een verwachting die vooral werd ingegeven door nieuwe maatregelen die per 1 januari van kracht zijn, zoals het afschaffen van de overdrachtsbelasting bij starters onder de 35 jaar en het wijzigen van de wegingsfactor van de studielening.
Die weegt nu minder zwaar mee bij het vaststellen van het maximale leenbedrag. Ook steeg het woningaanbod in 2020 licht.

Lees verder op de site: De Hypotheker